Download algemene voorwaarden

Wij leveren volgens de Bovag voorwaarden
Bij de bestelknop  plaats U  een bestelling met een betalingsverplichting met het recht van retour binnen 14 dagen

Deze zijn vrij opvraagbaar via onderstaande link
Particulier
Zakelijk

Wet kopen op afstand
Herroepingsrecht bij levering van producten
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.